Χημικά Εργαστήρια | Σκαράκης Μιχάλης

Επικοινωνία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

 

Σκαράκης Μιχάλης

Σωκράτους 23

105 52 ΑΘΗΝΑ

       Τηλέφωνο:   210 5236420

       Fax:              210 5236420

       E-mail: mskarakis20@gmail.com